INDICATIES


Wij behandelen kinderen en volwassenen met neurologische en orthopedische aandoeningen, ongeacht hun oorzaak:

Neurologische aandoeningen

 • Beroerte
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Cerebrale parese (CP) of hersenverlamming
 • Dwarslaesie
 • Multiple sclerose (MS)
 • Ziekte van Parkinson
 • Spraak-/slik-/taalmoeilijkheden
 • Cognitieve gebreken
 • Refractaire depressie
 • Pijn

Orthopedische en sportgerelateerde letsels

 • Geamputeerden
 • Musculoskeletale letsels
 • Post-operatieve orthopedische zorgen