TRAINM FOUNDATION


 

TRAINM Foundation is een vereniging zonder winstoogmerk met als missie het verlenen van financiële bijstand aan patiënten die in aanmerking komen voor subsidiëring van hun ambulante therapieën bij TRAINM.

Neem contact met ons op voor meer informatie