Verworven hersenletsel (ABI) & Traumatisch hersenletsel (TBI)

Verworven hersenletsel is hersenbeschadiging veroorzaakt door gebeurtenissen na de geboorte, zoals traumatisch hersenletsel (bijvoorbeeld lichamelijk letsel als gevolg van ongelukken, aanvallen, neurochirurgie, hoofdletsel enz.) of niet-traumatisch letsel, ten gevolge van een interne of externe bron (bijv. beroerte, hersentumoren, infectie). Er is geen remedie voor chronische neurologische gebreken als gevolg van verworven hersenletsel of traumatisch hersenletsel. De behandelingen moeten zo snel mogelijk na de behandeling worden opgestart.

De neurologische tekortkomingen kunnen cognitief (bijv. geheugenverlies en aandachtsproblemen), fysiek (bijvoorbeeld verlamming, spasticiteit en spierzwakte) of emotioneel zijn (bijv. depressie, problemen met zelfcontrole, beheer van woedeaanvallen en uitdagingen bij het oplossen van problemen, enz.). Er kunnen ook gedragsstoornissen zijn die leiden tot permanente of tijdelijke veranderingen in het functioneren.

TRAINM Impact

Het doel van TRAINM in de revalidatie van patiënten met verworven hersenletsel en traumatisch hersenletsel is hen zo goed mogelijk te laten deelnemen aan het normale leven door de vaardigheden van het dagelijks leven zoveel mogelijk te herwinnen en opnieuw te leren. Het is ook ons doel om secundaire complicaties te voorkomen. Ons revalidatieteam is meestal multidisciplinair, en bestaat uit neurologen, fysiotherapeuten, spraak-, taal- en cognitie-therapeuten. Rehabilitatie moet zo snel mogelijk worden opgestart en kan enkele dagen tot meerdere jaren duren.

Getuigenissen

Wilt u de mogelijkheden van onze behandelingen zelf ontdekken? Contacteer ons voor een intakegesprek.