TRAINM lanceert TRAINM GYM, unieke inclusieve fitness voor neurorevalidatie

TRAINM verstevigt haar management team met Kris Goos als Operationeel Directeur

30 november 2018 – Antwerpen – TRAINM NV, het in Antwerpen gevestigde en hoog-technologische neurorevalidatiecentrum, dat met behulp van de meest innovatieve revalidatietechnologie kinderen en volwassenen met neurologische aandoeningen helpt in hun revalidatie introduceert een gloednieuw, innovatief fitness concept waardoor aan patiënten, die te horen hebben gekregen dat verder herstel niet meer mogelijk is, unieke mogelijkheden om verder te revalideren worden aangeboden.

Daarnaast breiden we onze activiteiten uit met neuropsychologie. Hiermee zetten we in op een integrale benadering van neurologische revalidatie, waar we eveneens voldoende aandacht hebben voor het psychologische aspect dat onmiskenbaar gerelateerd is aan de problematiek waar elke revalidant mee te maken krijgt.

Tenslotte zetten we verder in op de professionalisering van onze organisatie en breiden we het team verder uit. Hierbij kondigen we graag aan dat Kris Goos, voormalig manager van het REVAlution centrum van To Walk Again onze rangen vervoegt als Operationeel Directeur. Kris kan rekenen op een excellent team van kinesitherapeuten, logopediste en neuropsychologe om
de hoogste kwaliteit binnen de therapie aan te kunnen bieden.

Neurofitness

Dankzij nieuwe inzichten in het functioneren van het brein en het adaptieve vermogen van hersenstructuren en het zenuwstelsel om zich aan te passen aan een veranderde situatie na een letsel of ziekte ontwikkelt de technologie binnen neurorevalidatie zich in een snel tempo. Het toepassen van deze nieuwe inzichten en technologieën is noodzakelijk om de herstelmogelijkheden voor mensen met een neurologische beperking zo groot mogelijk te maken. De unieke combinatie van robotica, technieken zoals Brain-Computer-Interfacing (waardoor een beweging wordt aangestuurd door het meten van breinactiviteit) en neuromodulatie (het niet invasief electrisch of magnetisch stimuleren van het brein) levert zichtbare resultaten op in de revalidatie. Deze resultaten zijn schitterend voor de gebruikers en vormen een wereld van verschil.

Vandaag zien we zeer geavanceerde, hoogtechnologische ontwikkelingen die binnen een functionele benadering van de therapie een grote meerwaarde kunnen betekenen. TRAINM is trots om als eerste centrum in de wereld deze toepassingen binnen neurorevalidatie voor te stellen. Het aanbieden van een hoogkwalitatieve neurogym onder begeleiding van excellererende therapeuten en gebruik makend van de nieuwste apparatuur zal de limieten van neurorevalidatie voorgoed overstijgen.

Van acuut tot chronisch

Er wordt steeds meer wetenschappelijke evidentie gevonden die bevestigt dat er ook in de chronische fase, nadat een persoon gemeld wordt dat de revalidatie is afgelopen, recuperatiemogelijkheden zijn. Revalideren na een neurologisch letsel of aandoeningen is in feite een oneindige activiteit. TRAINM gelooft rotsvast in de mogelijkheden en kijkt niet naar de beperkingen. De nieuwe inzichten en de toepassing van de revalidatietechnologie leert ons inderdaad dat er ook jaren na het ontstaan van een letsel of na een ongeval belangrijke vooruitgang kan geboekt worden.

TRAINM zet in op deze continue revalidatie door middel van een uniek aanbod van robotica, neuromodulatie, neurogaming, Brain-Computer-Interfacing en nu ook de nieuwste technologie inzake fitness.

Uitgerevalideerd zijn bestaat dus niet. TRAINM kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen.

Functionele technologie

In de lijn van de verworven kennis rond het brein en het functioneren na een hersenletsel of aandoening van het zenuwstelsel vormen zich nieuwe ontwikkelingen die zich baseren op de efficiëntie van neurofeedback, virtual reality, augmented reality en 3D camera’s.

TRAINM introduceert de meest gesofisticeerde technologie op vlak van fitness voor neurologische doeleinden. Apparatuur die een maximale ondersteuning biedt voor onze gebruikers én therapeuten. De apparatuur is volledig uitgerust met sensoren en camera’s die alle bewegingen registreren en zo een onmiddellijke feedback en begeleiding kunnen geven aan de training.

Door het aanbod van deze ‘cutting-edge’ technologie plaatst TRAINM zich als pionier op het voorfront van innovatieve neurorevalidatie.

Inclusieve fitness

TRAINM hecht veel belang aan het inclusieve karakter van neurorevalidatie. In België en zelfs in Europa zijn er geen pasklare oplossingen binnen bestaande fitnesszaken voor mensen met een beperking. TRAINM installeert een zeer toegankelijke fitness waarbij we aandacht hebben voor de gebruiksvriendelijkheid en de efficiëntie van de apparatuur.

Het betrekken van de zorgbegeleiders (ouders, partner, broer of zus,…) is ontzettend belangrijk en kan zeer motiverend zijn voor elke revalidant. TRAINM zet in op een aanbod dat zowel door de revalidant als door zijn/haar begeleiders kan gebruikt worden. Samen trainen en gaan voor een doel is zeer stimulerend!

Neuropsychologie

Het mentale aspect is essentieel bij de revalidatie. TRAINM wil dit maximaal integreren in het totaalpakket. Vele revalidanten hebben te kampen met niet of onvoldoende verwerkte trauma- ervaringen na hun letsel of aandoening. Relaties kunnen verstoord zijn en vaak moeten ze omgaan met een volledig veranderde situatie. Hen hierin ondersteuning geven is noodzakelijk. De uitbreiding van ons team met een gespecialiseerde neuropsychologe, Elise Maes die zich zal toeleggen op het emotionele en gedragsmatige aspect van neurologische problematiek is een vereiste aan de nood die er heerst. TRAINM wil op dit domein zeer innovatief zijn en implementeert o.a. neuromodulatie ter behandeling van depressie.

Over TRAINM

TRAINM NV is het meest innovatieve neurorevalidatiecentrum in Europa. Opgericht in 2016, TRAINM biedt zeer intensieve en gepersonaliseerde therapieën aan op ambulante basis aan kinderen en volwassenen met een neurologische aandoening, door gebruik te maken van robotica in combinatie met innovatieve technologieën zoals neuromodulatie, virtualreality, brain computer interface, artificiële intelligentie, neurogaming en TRAINM Gym. Patiënten met een neurologische aandoening zoals MS, Parkinson, beroerte, cerebrale parese, dwarslaesie en hersenletsel, maar ook orthopedische beperkingen, kunnen naar TRAINM komen voor een behandeling. TRAINM heeft in januari 2017 zijn eerste revalidatiecentrum geopend in Antwerpen, België. Voor meer informatie, surf naar trainm.com.

Pers Contact

TRAINM, Kris Goos, kgoos@trainm.com, +32 479 62 99 45

Deel dit bericht